#ריקישחם, #ריקי-שחם, #ריקי.שחם, #rikishaham, #riki-shaham

פלנטת החיות

הי מתעמלות ומתעמלים, מאוד רציתי היום להתחבר אל העולם. כולנו ספונים בבתים, אין יוצא, ואין הרבה תנועה. אך מה עושות חיות הבר בזמן הזה שתנועת […]